Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Bijvoorbeeld kosten in verband met ziekte, een verhuizing of echtscheiding. Voorwaarde is dat deze kosten niet via een andere regeling worden vergoed.

Individuele bijzondere bijstand

Krijg je te maken met onverwacht hoge kosten? Kun je deze kosten niet betalen van jouw uitkering of loon? Dan kun je gebruik maken van individuele bijzondere bijstand. Je gemeente kan dan de kosten vergoeden voor bijvoorbeeld:

 • een babyuitzet;
 • extra kosten voor een maaltijdvoorziening;
 • extra telefoon- of verwarmingskosten;
 • kosten van vervoer;
 • een uitzonderlijk hoge ziektekosten- of arbeidsongeschiktheidspremie;
 • kosten voor een opleiding die je volgt binnen een re-integratietraject;
 • eigen bijdragen voor bijvoorbeeld noodzakelijke kinderopvang, medische hulpmiddelen of rechtshulp;
 • verhuiskosten onder bepaalde omstandigheden.

Het hangt af van je inkomen en je vermogen of je voor een kostenvergoeding in aanmerking komt.

Kom jij in aanmerking voor bijzondere bijstand?

De gemeente bepaalt de voorwaarden voor bijzondere bijstand. Deze voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Sommige gemeenten hanteren een bovengrens, bijvoorbeeld 120% van de bijstandsnorm. Andere gemeenten berekenen jouw draagkracht. De gemeente beschouwt het inkomen boven een bepaald bedrag als draagkracht. Bijvoorbeeld het gedeelte van jouw inkomen boven de bijstandsnorm.

Zijn de kosten waarvoor je bijzondere bijstand aanvraagt hoger dan jouw draagkracht? Dan krijg je dat gedeelte vergoed. Het kan dus ook zo zijn, dat je met een betaalde baan in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Vaak gaat het dan om een gedeeltelijke vergoeding van de gemaakte kosten.

Waar kun je bijzondere bijstand aanvragen?

Je neemt contact op met je gemeente om individuele bijzondere bijstand aan te vragen. Het is verstandig om bij je gemeente na te vragen of je een vergoeding kunt krijgen, vóórdat je kosten maakt. Of en wat de gemeente vergoedt, is altijd afhankelijk van de omstandigheden. Hou er ook rekening mee dat je gemeente een eigen bijdrage kan vragen.

Als je de bijzondere bijstand hebt aangevraagd, duurt het maximaal 8 weken voordat je bericht krijgt.

Kosten aantonen

Wil je in aanmerking komen voor de individuele bijzondere bijstand, dan moet je de kosten echt gemaakt hebben. Je moet de kosten kunnen aantonen met een bewijs van aankoop of betaling. Je mag dezelfde kosten niet terug kunnen krijgen via een andere regeling, voorziening of verzekering. Denk aan de ziektekostenverzekering of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hulp voor gezinnen met een laag inkomen

Heb je een gezin met kinderen tot 18 jaar en een laag inkomen? Dan kun je hulp vragen bij de gemeente. Zo kun je toch de echt noodzakelijke uitgaven doen. Gemeenten kunnen jou extra ondersteuning geven met bijvoorbeeld met een kindpakket. Dit is een pakket met de meest noodzakelijke behoeften voor kinderen en om aan extra’s mee te kunnen doen. Denk aan kleding, zwemlessen, schoolreisjes, muziekles of een verjaardag vieren.

Als je chronisch ziek of gehandicapt bent

De gemeente kan bijzondere bijstand verlenen aan personen van 65+ en aan chronisch zieken en gehandicapten. Val je in een van deze groepen, dan verkeer je in bijzondere omstandigheden met soms extra, noodzakelijke kosten. Deze bijstand is bedoeld voor onder andere de kosten voor een noodzakelijke verhuizing naar een aangepaste woning of de kosten van extra dieetvoeding. Niet alle gemeenten verlenen deze bijstand, gemeenten zijn hiertoe niet verplicht.

Voorwaarden bijzondere bijstand op een rij

Je hebt recht op bijzondere bijstand als je voldoet aan deze voorwaarden:

 1. Je bent Nederlander.
 2. Je woont en verblijft in Nederland.
 3. Je hebt niet genoeg inkomen om de kosten zelf te betalen.
 4. Je bent 18 jaar of ouder.
 5. Je moet kunnen aantonen dat de kosten nodig zijn. En dat je de kosten niet kon zien aankomen.
 6. Je hebt kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
 7. Je kunt de kosten niet op een andere manier laten vergoeden.