Heb je niet genoeg geld om van te leven, dan kun je bijstand aanvragen. Een bijstandsuitkering vraag je aan bij uitkeringsinstantie UWV in jouw gemeente.

Recht op bijstand

De bijstandsuitkering is het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. Je hebt alleen recht op bijstand als je niet meer in je eigen levensonderhoud kunt voorzien, bijvoorbeeld door geen of te weinig inkomsten. Dat betekent dat je geen geld hebt voor je huur, eten, drinken, kleding, ziektekostenverzekering, gas, water en licht.

Belangrijk: je mag geen recht hebben op een andere uitkering waarmee je de kosten kunt betalen.

Bijstand aanvragen

Zodra je werkloos raakt, moet je je als werkzoekende inschrijven bij het UWV Werkbedrijf in jouw regio. Heb je je bij het UWV aangemeld, dan krijg je een bewijs van inschrijving. De inschrijving is een paar maanden geldig. Zorg ervoor dat je de inschrijving op tijd verlengt, anders vervalt je recht op een uitkering!

Jouw tegenprestatie

Wanneer je in de bijstand zit, dan ontvang je een uitkering op basis van de Participatiewet. Dat betekent onder andere dat je een tegenprestatie moet leven. Je krijgt de uitkering niet voor niets. De inhoud van deze tegenprestatie kan per gemeente verschillen. Je bent in elk geval altijd verplicht om te solliciteren en om arbeid te verrichten. En om aan verplichtingen voor re-integratie te voldoen.

Voorwaarden

Andere regels die bij een bijstandsuitkering komen kijken, zijn:

  • Krijg je werk aangeboden, dan moet je dit accepteren en proberen te behouden. Als het nodig is moet je akkoord gaan met een hoge reistijd. Deze is maximaal 3 uur per dag.
  • Ben je een alleenstaande ouder? Dan val je in een lagere bijstandsnorm. Je krijgt daarnaast wel extra kindgebonden budget.
  • Deel je de woonkosten met huisgenoten van 21 jaar of ouder? Dan krijg je een lagere uitkering.
  • Moet je voor langere tijd rondkomen van een laag inkomen? En is er geen uitzicht op verbetering? Dan kom je in aanmerking voor een individuele inkomstentoeslag.
  • Misdraag je je tegen een gemeentelijke ambtenaar? Dan kan de gemeente je uitkering verlagen.

Gedeeltelijke bijstandsuitkering

Heb je een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heb je gedeeltelijk recht op bijstand. Dit is om je inkomen aan te vullen tot een minimum loon.

Taaleis

Sinds 1 januari 2016 geldt ook een taaleis voor mensen in de bijstand. Dit betekent dat je voldoende kennis van de Nederlandse taal hebt om werk te kunnen krijgen.

Hoe hoog is een bijstandsuitkering?

De hoogte van de bijstandsuitkering is maximaal de hoogte van het sociaal minimum. Dit verschilt per leeftijd en persoonlijke situatie. In 2019 geldt de volgende bijstandsnorm:

  • Gehuwden of samenwonenden vanaf 21 jaar tot de AOW-leeftijd ontvangen samen 100%  van het minimumloon. Dat is € 1.465,07 netto inclusief vakantie-uitkering.
  • Alleenstaande en alleenstaande ouders tussen 21 jaar en de AOW-leeftijd ontvangen 70% van het minimumloon. Dat is € 1025,55 inclusief vakantiegeld netto per maand. Alleenstaande ouders krijgen daarbij extra kindgebonden budget.
  • Voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar is de hoogte van de bijstand gekoppeld aan de kinderbijslag.

De gemeente kijkt naar meerdere aspecten bij het vaststellen van je uitkering. Wanneer je bijvoorbeeld genoeg eigen geld hebt om in jezelf te onderhouden, dan kom je niet in aanmerking voor de bijstand.

Bouw ik vakantiegeld op als ik een bijstandsuitkering heb?

Bij een bijstandsuitkering bouw je vakantiegeld op. De gemeente reserveert steeds 5% van je uitkering voor jouw vakantiegeld. Eenmaal per jaar (in juni) krijg je de vakantietoeslag uitbetaald.

Wanneer betaalt de gemeente mijn uitkering uit?

De gemeente betaalt maandelijks achteraf je uitkering uit. Neem contact op met je gemeente voor de precieze betaaldata.