Bijstand is altijd een aanvulling op je eigen inkomsten. De hoogte ervan hangt af van hoeveel eigen geld je hebt. Ook kijkt de gemeente naar inkomsten van een eventuele partner.

Inkomsten die de hoogte van je uitkering wél beïnvloeden

Inkomsten die meetellen zijn bijvoorbeeld:

 • Geld dat je verdient met een betaalde baan.
 • Een andere uitkering.
 • Jouw studiefinanciering of die van je partner. Als je alleenstaand bent en studiefinanciering ontvangt, heb je geen recht op bijstand.
 • Als je alimentatie ontvangt. Hieronder valt ook alimentatie voor de kinderen.
 • Lijfrentes.
 • Als je belastinggeld terugkrijgt of premies ontvangt.
 • Sommige heffingskortingen van de Belastingdienst.

Inkomsten die de hoogte van je uitkering níet beïnvloeden

Inkomsten die niet meetellen zijn bijvoorbeeld:

 • Kinderbijslag.
 • Huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag.
 • Bijzondere bijstand.
 • No-claimteruggave van de Zorgverzekeringswet.
 • Bepaalde heffingskortingen van de Belastingdienst. Zoals het kindgebonden budget en jonggehandicaptenkorting. En voor alleenstaande ouders met een kind onder de 5 jaar ook de aanvullende alleenstaande-ouderkorting en combinatiekorting.
 • Fiscale kortingen. Zoals de tegemoetkoming voor AOW-ers van € 14,86 bruto per maand.
 • Een eenmalige premie die je kunt krijgen wanneer je een betaalde (deeltijd)baan hebt gevonden. Deze bedraagt maximaal € 2.160,-.
 • Een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk tot maximaal € 95,- per maand en maximaal € 764,- per jaar. Is het vrijwilligerswerk gericht op re-integratie? Dan mag je maximaal € 150,- per maand of € 1500,- per jaar aan onkostenvergoeding ontvangen. De gemeente beoordeelt dat.
 • Een levenslooptegoed in de vorm van een spaartegoed of verzekering.
 • Tegemoetkoming voor mantelzorg.
 • Smartengeld.
 • De eerste 6 maanden van je uitkering: 25% van inkomsten uit werk. Met een maximum van € 198,- per maand.
 • Inkomsten uit werk van kinderen tot 18 jaar. Of uitkeringen die zij ontvangen.

Berekening bijstand

Heb je inkomsten die de hoogte van je uitkering wél beïnvloeden? Dan telt de gemeente die bij elkaar op. Het totaal trekt ze af van de bijstand waar je recht op hebt. Het bedrag dat overblijft is jouw bijstandsuitkering.

Bijvoorbeeld. Je bent 21 jaar of ouder en alleenstaand. Je hebt eigen inkomsten van € 100,- per maand. Je hebt in principe recht op ongeveer € 930 per maand. Maar door je eigen inkomsten, wordt je uiteindelijke uitkering € 830,- per maand.

Verhuren van kamers en een bijstandsuitkering

Verhuur je 1 of meer kamers? Dan verlaagt de gemeente de eventuele toeslag op je bijstand. Verhuur je meerdere kamers? Dan ontvang je een lagere bijstandsuitkering. De gemeente ziet de verhuur als inkomsten. Soms wijkt de sociale dienst af van deze richtlijn.