Voordat je bijstand krijgt, kijkt de gemeente eerst naar je eigen vermogen. Aan de hand daarvan beslist zij hoeveel geld je krijgt. Maar wat is je eigen vermogen?

Eigen vermogen is onder andere:

  • Spaargeld
  • Spaarloon
  • Afkoopwaarde van een levensverzekering
  • Tegoed uit een levensloopregeling
  • Boot
  • Caravan

Noodzakelijke bezittingen telt de gemeente niet mee als eigen vermogen. Denk hierbij aan meubilair of een wasmachine.

Telt je auto mee als eigen vermogen?

Of de gemeente je auto als vermogen meetelt, hangt af van de situatie. Is je auto aangepast vanwege een handicap? Dan ziet de instantie dat niet als vermogen. Maar dure auto waar je ook zonder kunt, telt de dienst wel mee als vermogen. De grens tussen een ‘dure’ auto en een auto ‘van weinig waarde’ verschilt per gemeente.

Hoeveel van mijn eigen vermogen mag ik houden?

Je mag een vast bedrag van het vermogen houden. Voor een alleenstaande zonder kinderen is dit € 6.120. Voor alleenstaande ouder met kinderen is dit € 12.240. Voor samenwonenden of gehuwden met of zonder kinderen is dit € 12.240.

Bezit je meer dan dit bedrag? Dan moet je dat eerst opmaken. Pas daarna heb je recht op een bijstandsuitkering.

Tellen schulden ook mee?

Bij aanvraag van een bijstandsuitkering wordt er gekeken hoe groot je vermogen is. Als je een aantoonbare schuld en een terugbetalingsverplichting hebt dan wordt de schuld afgetrokken van je vermogen. Bijna alle schulden tellen dus mee. Zelfs als je een schuld hebt bij een familielid.