Een bhv’er is een bedrijfshulpverlener. Dit zijn werknemers die getraind zijn om hulp te bieden in noodsituaties. Zij volgen zowel een EHBO-cursus als een brandveiligheidscursus. Ze zijn verplicht om hun kennis up-to-date te houden. Voor de veiligheid van werknemers is het belangrijk dat er voldoende bhv’ers op de werkvloer zijn.

Wat moet een bhv’er kunnen?

Bhv’ers zijn dus ‘gewone’ werknemers met hulpverlening als extra taak. Zij weten hoe je moet handelen in geval van nood. Ze kunnen omgaan met brandblussers en kennen het ontruimingsplan uit hun hoofd. Reanimeren kunnen ze ook. Bhv’ers dragen altijd een pieper bij zich. Wordt een werknemer beroerd? Dan zijn zij er als eerste bij.

Verplicht voldoende bhv’ers

Je werkgever is verplicht om te zorgen voor voldoende bhv’ers in het pand. Hoeveel dat er zijn, bepaalt hij aan de hand van gegevens in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Belangrijke gegevens zijn: het aantal medewerkers, het gemiddeld aantal bezoekers, en het aantal niet-zelfredzame mensen in het pand. Heeft een bhv’er een vrije dag, dan moet er een vervanger aanwezig zijn.

Beloning voor bhv’ers

Om bhv’er te zijn, moet je dus een aantal cursussen volgen. Dat doe je onder werktijd. Omdat je als bhv’er een extra taak en verantwoordelijkheid hebt, ontvang je vaak extra loon of vakantiedagen. De afspraken hierover kunnen per organisatie verschillen.

Interesse om als bhv’er aan de slag te gaan? Meld je bij je werkgever.