Wat betekent beslag op mijn loon of uitkering?
Als je schulden hebt, kan er beslag worden gelegd op je salaris of je uitkering. Dat is mogelijk als je schuldeisers naar de rechter gaan en in een vonnis van de rechter toestemming krijgen om beslag te leggen op je loon. De beslaglegging op je loon of uitkering gebeurt door een deurwaarder die dat namens de schuldeiser doet.

Tot het loon waarop beslag gelegd kan worden behoort iedere geldelijke beloning, waaronder bijvoorbeeld toeslagen, een dertiende maand en vakantiegeld vallen. Een onkostenvergoeding is geen loon en hierop kan daarom geen loonbeslag gelegd worden.

Het gevolg van beslag is dat (een gedeelte van) je loon of uitkering niet aan jou als werknemer of uitkeringsgerechtigde wordt betaald, maar aan je schuldeiser.De werkgever kan zelf ook beslag laten leggen op het loon dat hij aan jou moet betalen. Dit doet hij als hij een vordering op je heeft, die hij niet meteen maar wel later kan verrekenen.  

De uitkerende instanties zoals het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en Sociale Dienst (De Belastingdienst is  in de meeste gevallen schuldeiser) en uiteraard de werkgever zijn partijen die verplicht zijn aan het beslag mee te werken. Niet je hele inkomen komt in aanmerking voor beslag.  Het gaat altijd om het netto-deel van je loon of uitkering.

Ook wordt de zogeheten ‘beslagvrije voet’ van het inkomen afgetrokken, zodat er voldoende geld overblijft voor je noodzakelijke levensbehoeften. De beslagvrije voet is afhankelijk van je situatie maar meestal 90% van het bijstandsminimum. Voor de actuele hoogte van de beslag vrije voet kun je de normbedragen raadplegen.