Je werkgever moet jou ieder jaar de kans geven jouw wettelijke vakantiedagen op te nemen. Bij een contract van 40 uur per week zijn dat 20 dagen.

In overleg met je werkgever

In principe overleg je altijd met je werkgever als je vakantiedagen wilt opnemen. Behalve als jullie een andere (schriftelijke) afspraak hebt gemaakt. Of als je cao iets anders zegt. Het uitgangspunt is dat je werkgever rekening houdt met jouw wensen.

Wanneer mag je werkgever je aanvraag afwijzen?

Je werkgever kan je aanvraag voor vakantie afwijzen. Daar moet hij wel een heel goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld een grote order van een belangrijke klant. Of een collega die onverwachts ziek is en vervangen moet worden.

Heeft je werkgever een zwaarwegende reden om je aanvraag niet in te willigen? Dan moet hij jou dat binnen 2 weken laten weten. Doet hij dat niet, dan heb je recht op je vakantie zoals je die hebt aangevraagd.

Doe je aanvraag altijd schriftelijk. Zo voorkom je een eventuele discussie over of en wanneer je vakantie hebt aangevraagd.

Je krijgt vakantie en wordt ziek

Ben je ziek op een vakantiedag, dan gaat deze niet van je vakantiedagen af. Je moet je dan wel ziek melden. Je kunt die vakantiedag later alsnog opnemen. Je werkgever en jij kunnen schriftelijk overeenkomen dat vakantiedagen bij ziekte wél vervallen. Dat kan alleen bij bovenwettelijke vakantiedagen. Op je wettelijke vakantiedagen houdt je recht.