Naast de individuele arbeidsovereenkomst en eventueel een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst), kunnen er ook bedrijfsregelingen bestaan voor een bedrijf. Deze regels moeten in principe schriftelijk vastgelegd zijn. Vaak zijn ze tot stand gekomen na overleg met de OR. Doorgaans gelden deze regels dan voor het hele personeel. Je kan denken aan veiligheidsvoorschriften, (vergoeding van) reiskosten, pauzeregelingen etc. Zo’n soort bedrijfsregeling werkt meestal door in de arbeidsovereenkomst, doordat in de arbeidsovereenkomst een verwijzing naar het regelement is opgenomen. Hierdoor wordt de bedrijfsregeling onderdeel van de arbeidsovereenkomst en maakt deze deel uit van de arbeidsvoorwaarden.