Het is natuurlijk erg vervelend als je ziek wordt. Meestal gaat het om een griepje dat binnen enkele dagen weer voorbij is. Het kan ook zijn dat je langer dan een week ziek bent. Of dat je werkgever eraan twijfelt of je wel echt ziek bent. Dan komt de bedrijfsarts in beeld.

Bezoek bedrijfsarts verplicht

De bedrijfsarts kan contact met je opnemen om te kijken hoe het gaat. Ook kan hij je vragen om een vragenlijst in te vullen. Of om op gesprek te komen. Hij bekijkt of je naar zijn mening ziek bent of niet. De bedrijfsarts is dus degene die beslist of iemand ziek is. Niet de werkgever.

Nodigt de bedrijfsarts jou uit op zijn spreekuur, dan ben je verplicht te komen. Datum, tijdstip en locatie staan meestal vast. Je hebt hier geen keuze in. Roept hij je naar de andere kant van het land, zoek dan samen met je werkgever naar een oplossing.

Plan voor re-integratie

Ben je langdurig ziek, dan helpt de bedrijfsarts je met re-integreren. Hij zal aangeven wanneer het tijd is om een plan van aanpak op te stellen. In dit plan staan duidelijke afspraken om je re-integratie in gang te zetten. Het plan van aanpak komt in overleg met je werkgever tot stand.

Geheimhoudingsplicht

De bedrijfsarts heeft een geheimhoudingsplicht. De gesprekken die jij met hem hebt zijn vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming mag hij niet praten over je ziekte met je werkgever, huisarts of specialist. Jij zelf mag op ieder moment jouw dossier inkijken

Er zijn ook dingen die de bedrijfsarts wél met anderen mag bespreken. Zo mag hij advies geven aan je werkgever over welk werk je kunt doen en voor hoe lang. Ook kan hij je werkgever vertellen over de therapie die je volgt en of deze aanslaat.

Verschil arbo-arts en bedrijfsarts

De bedrijfsarts en arbo-arts adviseren allebei over gezonde arbeidsomstandigheden. Ze begeleiden allebei zieke medewerkers terug naar het werk. Maar er is wel degelijk een verschil.

Een bedrijfsarts is een medisch specialist. Hij heeft een opleiding afgerond op het gebied van arbeid en gezondheid. Een arbo-arts is een basisarts die werkt bij een arbodienst. Hij mag alleen werken onder toezicht van een bedrijfsarts. Hij heeft minder bevoegdheden. Een arbo-arts mag bijvoorbeeld zieke werknemers niet zelfstandig doorverwijzen naar een specialist.

Oneens met je bedrijfsarts

De bedrijfsarts is deskundige op het gebied van arbeid en gezondheid. Zijn advies over wanneer jij weer aan het werk kunt, telt het zwaarste. Het kan zijn dat je het niet met hem eens bent. Bijvoorbeeld omdat hij vindt dat je weer klaar bent om te werken, maar jij vindt van niet. Of omdat zijn oordeel erg afwijkt van wat je huisarts zegt.

Ben je het oneens, neem dan de volgende stappen:

  • Laat de bedrijfsarts en je werkgever schriftelijk weten dat je het oneens bent met het advies. Leg ook uit waarom je het er niet mee eens bent.
  • Laat de bedrijfsarts en je huisarts contact met elkaar opnemen.

Soms leidt dit tot een nieuw advies, waarin je je wel kunt vinden. Kom je er samen niet uit, dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.