In de Arbeidstijdenwet (ATW) staat hoe lang je per dag en per week mag werken. Ook staat er wanneer je recht hebt op een pauze of rusttijd. De Arbeidstijdenwet geldt in bijna alle situaties.

Arbeidstijdenbesluit: de uitzonderingen

In het Arbeidstijdenbesluit (ATB) staan alle uitzonderingen en aanvullingen op de Arbeidstijdenwet. Voor nachtdiensten gelden er bijvoorbeeld andere afspraken. Ook zijn de regels anders als je leidinggevende bent of meer dan 3 keer het minimumloon per jaar verdient.

Er zijn uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet die alleen gelden voor bepaalde sectoren. Denk aan de zorg, horeca of wegvervoer. Deze sectoren hebben dus te maken met:

  • De algemene regels uit de Arbeidstijdenwet
  • Het Arbeidstijdenbesluit
  • De aparte sectorregels

Afspraken over werkuren en rusttijden

In de Arbeidstijdenwet staan vaste afspraken over het aantal uur dat je per dag en per week mag werken. Ook staat er hoeveel rusttijd je moet nemen.

Aantal uren werken

  • Je mag maximaal 12 uur per dag en niet meer dan 60 uur per week werken.
  • Je mag niet iedere week het maximale aantal uren werken.

Rusttijden

  • Je rusttijd moet dagelijks minimaal 11 uur zijn van iedere 24 uur. Werkte je 24 uur? Dan mag je volgende dienst pas na 11 uur beginnen.
  • Je werkgever mag wel je rusttijd, 1 keer in de 7 dagen, inkorten tot 8 uur.
  • Je wekelijkse rusttijd is 36 aaneengesloten uren per week.
  • Als dat niet lukt, moet je in een periode van 14 dagen minimaal 72 aaneengesloten uren rusten. Dit kun je opsplitsen in periodes van minstens 32 uur.
  • Je hebt als werknemer ieder jaar recht op tenminste 13 vrije zondagen.

Nachtdiensten

In het geval van nachtdiensten zijn er andere afspraken over de werktijden. De werkgever en de ondernemingsraad maken deze onderling. Ook kan je in je cao staan wat de afspraken voor nachtdiensten zijn. De regels kunnen per bedrijfstak verschillen.

Afspraken werktijden in cao

In je cao kunnen afspraken staan over hoeveel uren je maximaal mag werken. Deze afspraken kunnen afwijken van de wet. De cao mag alléén van de wet verschillen als het in jouw voordeel is.

Controle Arbeidstijdenwet

Denk je dat je werkgever zich niet aan de regels houdt? Bespreek dit dan eerst zelf met de werkgever. Werk je bij een groter bedrijf, dan kun je ook de ondernemingsraad inschakelen. Daarnaast voert de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) regelmatig controles uit. Als je denkt dat je werkgever de regels overtreedt, dan kun je dat (anoniem) bij de Inspectie melden. Is het waar dat je werkgever de regels overtreedt? Dan kan hij een boete krijgen. Blijft het bedrijf in de fout gaan, dan kan het strafrechtelijk vervolgd worden.

Tot slot, wij staan altijd voor je klaar als je advies nodig hebt.