Welke arbeidstijdenregels gelden voor pas bevallen vrouwen?

In het algemeen geldt dat:
– je regelmatige arbeidstijden mag verlangen;
– je niet over hoeft te werken;
– je geen nachtdiensten hoeft te draaien;
– je geen nachtarbeid hoeft te verrichten (nachtarbeid houdt in: meer dan één uur werken tussen 00.00 en 06.00 uur);
– je kunt verzoeken dat het werk wordt aangepast aan jouw specifieke omstandigheden;
– je recht hebt op extra pauzes;
– je niet mag werken vanaf vier weken voor de uitgerekende datum van bevalling tot zes weken na de bevalling;
– je de eerste negen maanden na de geboorte je werk mag onderbreken voor het geven van borstvoeding of om te kolven.