Wat kan ik in mijn arbeidsovereenkomst afspreken over een leaseauto?

Vaak heeft je werkgever een vaste autoregeling. Daar wordt meestal in de arbeidsovereenkomst naar verwezen, en op die manier wordt de regeling een onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Omdat het een vaste regeling betreft, heb je weinig onderhandelingsruimte.

Je werkgever en jij kunnen uiteraard altijd afwijkende regels afspreken. Het is daarom van belang de bestaande regeling goed te bestuderen. Belangrijke vragen hierbij zijn:
– Wie komen er in aanmerking voor een leaseauto?
– Wat is het normbedrag, of anders gezegd: wat is de grens aan het bedrag waarvoor je een voertuig mag uitkiezen? Je mag meestal ook boven het normbedrag uitkomen, maar dan moet je wel bijbetalen.
– Hoe zit het met voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst?
– Wat gebeurt er als je ziek wordt?
– Wat is er geregeld met betrekking tot privégebruik van de auto?
– Hou rekening met de belasting die je moet betalen.

Er kan met jou ook een individuele overeenkomst gesloten worden over de leaseauto. Belangrijk is dan:
– Staat in het contract alles wat met de leasemaatschappij is afgesproken?
– Zijn de gegevens met betrekking tot de gekozen auto (zoals kilometerstand, maand en bouwjaar van het voertuig, de gekozen brandstof) juist?
– De duur van de overeenkomst.