Eindigt mijn arbeidsovereenkomst vanzelf als mijn werkgever failliet gaat?

Nee, de curator moet je arbeidsovereenkomst opzeggen. Hiervoor heeft hij geen ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf nodig, maar wel toestemming van de Rechter Commissaris. Er gelden ook geen opzeggingsverboden. De curator zal daarom besluiten tot opzegging in plaats van ontbinding, want zo wordt er bespaard op proceskosten.

Een uitzondering is een situatie waarin de curator de werkzaamheden van de onderneming niet beëindigt, maar wel de arbeidsovereenkomst van een medewerker die lid is van een medezeggenschapsorgaan (Ondernemingsraad) wil opzeggen.