Eindigt mijn arbeidsovereenkomst automatisch als ik de AOW-gerechtigde leeftijd bereik?

Een arbeidsovereenkomst eindigt alleen als je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt als dit in de arbeidsovereenkomst of in een cao is afgesproken. Staat dat er niet in, dan ben je dus na het bereiken van deze leeftijd in dienst bij je werkgever. Wel geldt voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt dat de werkgever zonder toestemming van het UWV of de rechter de arbeidsovereenkomst mag opzeggen.