In de Arbowet staan regels om de gezondheid en veiligheid op je werkplek te verbeteren. De afkorting komt van Arbeidsomstandighedenwet. De regels in de Arbowet gelden voor zowel werknemers, werkgevers als zelfstandig ondernemers.

Waarom is er een Arbowet?

Het doel van de Arbowet is om ongevallen en ziekte door werk te voorkomen. De Arbodienst helpt daarbij. Er kan een arbo-arts of een bedrijfsarts langskomen op je werk. Die adviseert over goede werkomstandigheden. Zo’n advies is bijvoorbeeld ‘Werk je op een hoogte van 2,5 meter of hoger? Dan moet er valbescherming zijn.’

Als je lichamelijke klachten hebt door je werk, kun je ook zelf naar een bedrijfsarts toe gaan.

Regels voor werkgevers in de Arbowet

Je werkgever zorgt voor een zo veilig en gezond mogelijke situatie op de werkvloer. Hij moet er volgens de Arbowet in elk geval voor zorgen dat hij:

 • Een beleid voert voor ziekteverzuim.
 • Ongevallen op de werkplek onderzoekt, registreert en meldt.
 • Voorlichting geeft over veilig werken.
 • Voor veilige apparaten en werkmethoden zorgt.
 • Gevaren bestrijdt bij de bron.
 • De nodige beheersmaatregelen organiseert.
 • De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen levert.
 • Vastomlijnde afspraken maakt met samenwerkende bedrijven, zoals aannemers.

Regels voor werknemers in de Arbowet

Niet alleen je werkgever heeft verplichtingen, ook jij moet je aan een aantal regels houden. De belangrijkste regels voor werknemers zijn:

 • Apparaten en gevaarlijke stoffen gebruik je op de juiste manier.
 • Beveiligingen op apparaten op de werkvloer laat je onveranderd. Je mag ze niet weghalen. Je moet deze beveiligingen op de juiste manier gebruiken.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen die je werkgever beschikbaar stelt, gebruik je op de juiste manier. Je bergt ze ook weer op de juiste plaats op.
 • Je werkt mee aan de instructie van voorschriften voor jouw werkgebied. Er zijn speciale voorschriften voor bijvoorbeeld de verpleging, kinderopvang, uitvaartzorg en dierenartsenpraktijken.
 • Je licht je werkgever in over gevaren op de werkvloer voor veiligheid en gezondheid.
 • Je staat je werkgever en arbo-deskundigen zo nodig bij. Andere deskundigen zijn bijvoorbeeld de preventiemedewerker, bhv’erarbodienst.

Wie controleert?

De inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert of iedereen zich aan de regels van de Arbowet houdt. Is dat niet het geval, dan kan de inspectie een waarschuwing geven. In het ergste geval moet iedereen tijdelijk het werk stilleggen. Totdat het probleem is opgelost.