Goede arbeidsomstandigheden bij zwangerschap zijn van groot belang. Let goed op als je werkt met gevaarlijke stoffen, stoffen die van invloed zijn op de voortplanting, pesticiden, virussen en bacteriën. Maar ook als je werk doet waarbij je te maken krijgt met geluid, tillen, trillingen, straling, werken in ploegendienst, nachtdienst, RSI-klachten of stress en werkdruk.

Je kunt naar de Arbodienst van je bedrijf of de bedrijfsarts voor meer informatie over de risico’s die je als zwangere loopt tijdens je werk. Je werkgever moet je voorlichten, maar als je daarna nog vragen hebt of twijfelt, kun je dus bij de Arbodienst of bedrijfsarts terecht.Ook als je tijdens je werk gezondheidsklachten krijgt of in discussie raakt met je werkgever als je als gevolg van je klachten je werk niet meer goed kunt doen, kun je een beroep doen op de Arbodienst of bedrijfsarts. Kom je daar niet verder mee of krijg je een onbevredigend antwoord, weet dan dat je altijd recht hebt op een second opinion. 

In de Arbeidstijdenwet is ook een aantal belangrijke zaken geregeld over de zwangere werkneemster. In die wet valt onder andere te lezen dat de arbeid van de zwangere werknemer op haar moet worden ingericht, dat betekent dat er met het inplannen van werktijden rekening met de zwangere werkneemster moet worden gehouden, het rooster moet regelmatig zijn en een zwangere werkneemster heeft ook recht op extra pauzes.

Zwangerschapsonderzoeken dienen zo veel mogelijk buiten werktijd om te worden gepland. Als dat niet mogelijk is heeft de werkneemster recht om hier naartoe te gaan onder werktijd, dit verlof is met behoud van loon en ook mag de werkgever hier geen vakantiedagen voor inhouden.