De Arbeidsinspectie heet tegenwoordig de Inspectie SZW. Deze let erop dat iedereen zich aan de arbeidswetten houdt. De belangrijkste arbeidswetten zijn de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet.

Illegaal werk bestrijden

Een andere belangrijke wet is de Wet Arbeid Vreemdelingen. Deze heeft als doel om illegaal werk te bestrijden. De Arbeidsinspectie houdt toezicht en spoort verschillende vormen van arbeidsmarktfraude op. Denk bijvoorbeeld aan buitenlandse werknemers zonder verblijfsvergunning.

Ook controleert ze of werkgevers zich houden aan het minimumloon en de minimum vakantiebijslag.

Klachten en ongevallen

Een andere belangrijke taak van de Arbeidsinspectie is het onderzoeken van meldingen. Werknemers kunnen arbeidsongevallen en klachten melden. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, fraude en uitbuiting.

Anoniem

Via een melding kun je de Inspectie SZW vragen of deze het bedrijf waar je werkt wil controleren. Van wie de melding afkomt blijft dan geheim. Als het moet, kan de inspectie het werk stilleggen. Totdat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen, hoef je dan niet te werken.