Is mijn werkgever verplicht mij een arbeidscontract te geven?

Je werkgever is niet verplicht om je een arbeidscontract te geven: een mondelinge arbeidsovereenkomst is ook geldig. Maar het is heel moeilijk, zelfs bijna onmogelijk, om mondelinge afspraken te bewijzen. Het prettige van een arbeidsovereenkomst op papier is dat daarmee een aantal rechten en plichten van jou en je werkgever vastliggen. Het is mogelijk dat je werkgever verwijst naar de bepalingen uit de cao of personeelsgids/reglement. De werkgever is overigens wel verplicht om een arbeidscontract te geven als dit verplicht is volgens de cao.

Als er niets wordt afgesproken dan is er volgens de wet na drie maanden aaneengesloten werk (waarin je minstens twintig uur per maand hebt gewerkt) sprake van een rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst. Juridisch gezien is er dan een arbeidsovereenkomst.

Je werkgever moet je wel binnen een maand aantal gegevens op papier verstrekken (dit is geen arbeidsovereenkomst):

De naam en woonplaats van jou en je werkgever.
De plaats(en) waar je werkt.
Je functie of de aard van je werk.
De datum waarop je in dienst bent getreden.
Bij een tijdelijk contract: de looptijd van je contract.
Je vakantiedagen (aantal) of de manier waarop dit wordt berekend.
Je opzegtermijn en die van je werkgever of de manier waarop deze wordt berekend.
Je loon en de termijn van uitbetaling.
De uren die je werkt, per dag of per week.
Of je gaat meedoen aan een pensioenregeling.
Word je langer dan een maand uitgezonden naar het buitenland: bijzonderheden over je arbeidsvoorwaarden zoals buitenlandtoeslag.
Of er een cao van toepassing is en zo ja, welke.
Of het een uitzendovereenkomst is.

Voor de loonbetaling is het gemiddelde aantal uren dat je feitelijk per maand hebt gewerkt van belang (gerekend over de laatste drie maanden). Is er vervolgens minder werk beschikbaar, dan heb je dus in beginsel recht op doorbetaling van je loon over de gemiddelde arbeidsduur van de drie maanden ervoor. Wel kan afgesproken worden dat de verplichting om aan jou loon door te betalen de eerste zes maanden niet geldt.