De Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) beschermt je tegen discriminatie door je werkgever.

Bescherming bij discriminatie

De AWGB bestaat sinds 1994. Hij biedt jou onder andere bescherming als jouw werkgever je discrimineert. En wel op de volgende punten:

 • Geslacht
 • Ras of culturele afkomst
 • Godsdienst
 • Seksuele gerichtheid
 • Politieke overtuiging
 • Burgerlijke staat
 • Arbeidsduur vast of tijdelijk contract
 • Handicap of chronische ziekte
 • Leeftijd

Wanneer geldt de Algemene wet gelijke behandeling?

De wet beschermt je op de werkvloer en daarbuiten. Hij geldt als er sprake is van discriminatie in de onderstaande situaties:

 • Arbeid
  Ben je een werknemer, vrijwilliger, uitzendkracht, stagiair, sollicitant of oproepkracht? Dan kun je gebruik maken van de AWGB. Je kunt denken aan situaties die te maken hebben met: werktijden, verlof, ontslag, arbeidsvoorwaarden, promotie en werving en selectie.
 • Goederen en diensten
  Ben je een patiënt, consument, leerling of scholier? Ook dan kun je een beroep doen op de AWGB. Denk aan onderwerpen als: wonen, gezondheidszorg, cultuur, welzijn, cultuur, financiële dienstverlening, sporten, onderwijs, winkelen, uitgaan en verzekeringsdiensten.
 • Het vrije beroep
  Ben je zelfstandig ondernemer of freelancer? Bijvoorbeeld arts, advocaat, makelaar of architect? Dan kan je gebruik maken van de AWGB.
 • Vereniging van beroepsgenoten of lidmaatschap vakbond
  Vind je dat de werkgever het je moeilijk maakt om lid te worden van een vereniging of vakbond? Maak dan gebruik van de AWGB.
 • Sociale bescherming
  Denk je dat een werkgever je discrimineert vanwege je ras of huidskleur? Dan kan je gebruiken maken van de AWGB. Dat geldt ook als het gaat om het aanvragen van een uitkering of studiefinanciering.

Wat kan je doen bij een ongelijke behandeling?

Voel je je gediscrimineerd tijdens een sollicitatie, op het werk of bij je ontslag? Probeer dan eerst met de werkgever te praten. Kom er niet uit met de werkgever? Dan kunnen wij je helpen met juridisch advies.