Heb je voor lange tijd medische zorg of ondersteuning nodig? Dan vergoedde de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) tot 2015 de kosten. In 2015 verving de overheid deze wet door de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook is toen een aantal regels ondergebracht bij bestaande wetten, waaronder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wat is/was de AWBZ?

De AWBZ dekte medische kosten die je eigen zorgverzekering niet vergoedde. Bijvoorbeeld als je een ziekte of handicap had en iemand je voor een lange tijd moest verzorgen. Als je in Nederland woonde of werkte, dan was je verplicht om een AWBZ-verzekering af te sluiten. Had je al een zorgverzekering? Dan was je automatisch verzekerd voor de AWBZ.

Wijziging van de AWBZ

Sinds 1 januari 2015 bestaat de AWBZ niet meer. De regels vallen nu onder deze wetten: