De Algemene nabestaandenwet (Anw) is een volksverzekering voor nabestaanden. Hij biedt een vangnet voor als je partner of degene met wie je samenwoont overlijdt. Kom je daardoor in financiële problemen, dan krijg je een uitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert deze uit.

Voor wie is de Algemene nabestaandenwet?

Iedereen die in Nederland woont is verzekerd voor de Anw. De verzekering is inkomensafhankelijk. Dat betekent dat je de verzekering alleen krijgt uitgekeerd als je dat echt nodig hebt. Dus alleen als je niet kunt rondkomen, wanneer je partner of huisgenoot overlijdt. Heb je de AOW-leeftijd bereikt? Dan is de Anw niet van toepassing, maar krijg je een AOW-uitkering.

Voor de Anw is het belangrijk dat je partner in Nederland werkte voordat hij overleed. Ook moet je aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je zorgt voor een kind onder de 18 jaar
  • Je bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt

Hoe hoog is de Algemene nabestaandenwet?

De hoogte van de nabestaandenuitkering is afhankelijk van wat je verdient. Is dat meer dan € 2503.08 bruto? Dan vervalt het recht op Anw. Verdien je minder? Dan wordt over de eerste € 768,60 van je inkomen niets ingehouden. Van het bedrag boven de € 768,60 wordt twee derde ingehouden op je Anw-uitkering. Ook andere inkomsten kunnen van invloed zijn op de hoogte van je uitkering.

Heb je kinderen onder de 18 jaar? Dan valt de nabestaandenuitkering hoger uit. Heb je een huisgenoot van 21 jaar of ouder? Dan wordt de uitkering in stapjes verlaagd, omdat je dan een kostendeler hebt.

Wie zijn de nabestaanden?

Niet alleen een partner of kinderen zijn nabestaanden. Ook een broer of zus kan een nabestaande zijn als jullie samenwoonden. Door het overlijden van de een kan de ander in financiële nood komen.

Gescheiden en toch een nabestaandenuikering

Ook als je gescheiden bent, kun je in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering. Dan gelden er wel een paar voorwaarden:

  • Je mag niet hertrouwd zijn.
  • Je was financieel afhankelijk van je ex-partner en ontving alimentatie.