Adv staat voor arbeidsduurverkorting, ook wel arbeidstijdverkorting (atv) genoemd. Bij adv werk je wekelijks meer dan de afgesproken arbeidsduur. De extra gewerkte uren neem je op een ander moment op als verlof.

Niet wettelijk geregeld

In tegenstelling tot vakantiedagen is het recht op adv-dagen niet in de wet geregeld. Afspraken hierover vind je in de cao. Heeft je bedrijf geen cao? Ook dan is het mogelijk om afspraken over adv te maken.

De afspraken gaan onder andere over het opnemen van adv-dagen. In je cao kan bijvoorbeeld staan dat de dagen vrij opneembaar zijn. De afspraak kan ook zijn dat je werkgever ze in het werkrooster verwerkt.

Soms kun je adv-dagen niet meenemen naar een volgend jaar. Neem je de dagen niet op, dan ben je ze kwijt. Let daar goed op.

Een rekensom

Je bouwt adv op wanneer je een langere werkweek hebt dan in je contract staat. Stel: je moet volgens je contract 38 uur per week werken. Maar in werkelijkheid werk je 40 uur per week. Dan bouw je wekelijks 2 adv-uren op. Doe je dit 52 weken per jaar, dan spaar je op jaarbasis 13 verlofdagen.

In principe bouw je geen adv-dagen op als je ziek bent.

Verschil tussen adv en atv

Er is een verschil tussen arbeidsduurverkorting (adv) en arbeidstijdverkorting (atv). Dat verschil zit hem in de manier waarop je de vrije uren kunt opnemen.

Bij adv wordt de werkweek ingekort. Je bent dan bijvoorbeeld elke twee weken een middag vrij.

Bij atv plant de werkgever een aantal roostervrije dagen in. Plant hij deze niet in, dan kun je atv-dagen zelf opnemen. In dat geval is er weinig verschil met het opnemen van vakantiedagen.

Voor veiligheid en gezondheid

Adv-dagen zijn in de jaren tachtig ingevoerd om de werkgelegenheid te vergroten. Voor de tijd die openviel als werknemers adv-dagen opnamen, konden nieuwe mensen aangenomen worden. Dat was de gedachte destijds.

Tegenwoordig zetten bedrijven adv in voor meer veiligheid, een betere gezondheid en hogere productiviteit van werknemers. Die zijn gebaat bij een kortere arbeidsduur.