Je hebt recht op zorgverlof als je bijvoorbeeld je zieke kind, partner of een van je ouders wilt verzorgen. Zorgverlof aanvragen doe je schriftelijk bij je werkgever. Dit geldt voor zowel kortdurend zorgverlof als langdurend zorgverlof. Hieronder vind je een voorbeeldbrief voor beide gevallen.

Voorbeeldbrief kortdurend zorgverlof

“Geachte [naam werkgever of personeelsfunctionaris],

Met deze brief dien ik een verzoek in voor opname van kortdurend zorgverlof. Ik ben op de hoogte van het feit dat ik tijdens dit verlof slechts 70% van mijn salaris doorbetaald krijg, zoals dit wettelijk is bepaald. Toch ben ik genoodzaakt om verlof aan te vragen, omdat ik de zorg op me moet nemen van [naam en verwantschap van degene die je gaat verzorgen]. Ik wil het verlof in laten gaan per [datum van ingang]. Naar verwachting zal het verlof duren tot [verwachtte einddatum].

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, hoor ik graag per omgaande uw reactie op deze aanvraag.

Met vriendelijke groet,
[Jouw naam]
[handtekening] ”

Voorbeeldbrief langdurig zorgverlof

“Geachte [naam werkgever of personeelsfunctionaris],

Met deze brief dien ik een verzoek in voor opname van langdurig zorgverlof. Ik ben op de hoogte van het feit dat dit onbetaald verlof is, zoals dit wettelijk is bepaald. Toch ben ik genoodzaakt om verlof aan te vragen omdat ik vanwege een levensbedreigende ziekte de zorg op me neem van [naam en verwantschap van degene die je gaat verzorgen]. Ik wil het verlof in laten gaan per [datum van ingang]. Naar verwachting zal het verlof duren tot [verwachtte einddatum].

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, hoor ik graag per omgaande uw reactie op deze aanvraag.

Met vriendelijke groet,
[Jouw naam]
[handtekening] “