Wanneer je een aandeel hebt, dan ben je voor dat deel economisch eigenaar van een vennootschap, denk hierbij aan een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV). Je zit dan in de aandeelhoudersvergadering en hebt dan zeggenschap over de vennootschap.