vakantie
Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht? Moet ik deze verplicht opnemen? Hoe zit het met het opnemen van vakantiedagen bij een all-in loon? En wat moet ik doen als ik ziek word tijdens mijn vakantie?

Vakantiedagen

Volgens de wet heb je per jaar minimaal recht op 4 keer het aantal uren dat je per week werkt aan vakantie uren. Als je bijvoorbeeld 16 uur per week werkt, heb je recht op 4×16=64 uur. Dat zijn 8 dagen van 8 uur. Hoe meer je werkt, hoe meer vakantie dus! Kijk hier voor een overzicht van het aantal vakantiedagen.

Het opnemen van vakantiedagen gaat in overleg met je werkgever, tenzij er iets anders in de cao of het bedrijfsreglement staat. De werkgever moet hierbij rekening houden met je wensen. Toch kan hij je verzoek vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen afwijzen. Hij moet dit dan wel binnen 2 weken na je aanvraag aan jou laten weten. Doet hij dit niet, dan krijg je de vakantie alsnog.

Verplicht vakantiedagen opnemen?

Heb je helemaal geen behoefte aan vakantie? Dan hoef je in principe geen gebruik te maken van je vakantiedagen. Let op, in je cao of arbeidsovereenkomst kunnen wel afspraken staan over het minimum aantal op te nemen dagen. Check dit dus voor de zekerheid. Toch is het wel belangrijk dat je af en toe vakantie neemt. Tijdens je vakantie herstel je namelijk van de werkstress. Bovendien geldt dat je je wettelijke vakantiedagen moet opnemen binnen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Doe je dit niet dan vervallen ze en dat is zonde! Je moet zelf in de gaten houden wanneer de vakantiedagen vervallen. Dit geldt niet voor de bovenwettelijke vakantiedagen, die vervallen soms pas na 5 jaar.

Je werkgever kan enkele verplichte vrije dagen vaststellen. Dit zijn collectieve vakantiedagen. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak op de vrijdag na Hemelvaart.

Ziek tijdens vakantie? Wat een pech!

Als je de pech hebt dat je tijdens je vakantie ziek wordt, mag je deze dagen meestal gewoon opgeven als ziektedagen. Ze worden dan niet ingehouden van je vakantiedagen. Je ziekte moet hiervoor wel vastgesteld kunnen worden. Meld je dus altijd gelijk ziek, ook als je in het buitenland bent en bezoek bij terugkomst je huisarts. De meeste werkgevers hanteren een verzuimprotocol. Hierin staat precies wat je moet doen als je ziek wordt tijdens je vakantie.

Als je werkgever toch vakantiedagen heeft ingehouden terwijl je ziek was, kun je hem daarop aanspreken. Werkt dit niet? Stuur dan een brief waarin je de ingehouden dagen terugvordert.

Let op, in je contract, bedrijfsreglement of cao kan zijn afgesproken dat het inhouden van vakantiedagen bij ziekte wel mag. Dit geldt alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen.

Vakantie met all-in uurloon

Sommige werkgevers betalen naast het uurloon iedere maand ook vakantietoeslag en vakantiedagen uit. Dit is een all-in loon. Als je een all-in loon hebt, krijg je op het moment dat je vakantiedagen opneemt niet uitbetaald. Dit komt doordat je dit geld al elke maand bij je salaris hebt gekregen. Als je een all-in loon krijgt, is het dus belangrijk dat je hier rekening mee houdt als je vakantiedagen opneemt.

Vakantiebaantje?

Ga je werken deze zomer? Kijk dan hier voor alles wat je moet weten over vakantiewerk!