Ontslagen? archief

WW: vakantie

januari 5, 2013
Heb ik recht op vakantie met een WW-uitkering? Als je een WW-uitkering hebt, heb je per jaar 20 vakantiedagen. Je krijgt je uitkering dan doorbetaald. Als je maar een deel van het jaar werkloos bent, krijg je alleen voor dat deel van het jaar vakantiedagen. Weekenden, nationale feestdagen en algemeen erkende christelijke feestdagen die op […]

WW: zelf ontslag nemen

januari 5, 2013
Heb ik recht op WW als ik zelf ontslag heb genomen? Als je zelf ontslag neemt heb je meestal geen recht op een WW-uitkering, ook als dat gebeurt in je proeftijd. Het UWV beschouwt je dan meestal als ‘verwijtbaar werkloos’, wat een reden is om een WW-aanvraag af te wijzen. Soms toch recht op WW […]

WW: vakantiewerk

januari 5, 2013
Als mijn vakantiewerk stopt, heb ik dan recht op een WW-uitkering? Op het loon dat je als vakantiewerker verdient wordt de WW-premie ingehouden. Dit betekent niet dat je aanspraak kan maken op een WW-uitkering als het vakantiewerk eindigt. Op het moment dat je weer naar school gaat, ben je immers niet meer beschikbaar voor de […]

WW: dagloongarantie / garantieregeling

januari 5, 2013
Wat houdt de WW-dagloongarantie in? Iemand die een lager betaalde functie aanneemt, om werkloosheid te voorkomen, maakt aanspraak op een dagloongarantie. Deze garantie voorkomt dat je een lagere WW-uitkering krijgt als je opnieuw werkloos raakt. Voorwaarde is wel dat je jezelf blijft houden aan de voorwaarden voor een WW-uitkering. Ook moet je de nieuwe baan […]

WW: wekeneis

januari 5, 2013
Wat houdt de wekeneis in? Om recht te krijgen op een basisuitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) moet je aan de wekeneis voldoen. De wekeneis houdt in dat je in de periode van 36 weken onmiddellijk voor je werkloosheid ten minste 26 weken als werknemer hebt gewerkt. Een week telt al mee zodra je […]

WW: gedeeltelijk werken

januari 5, 2013
Wat gebeurt met mijn WW-uitkering als ik weer gedeeltelijk aan het werk ga? Als je weer gaat werken word je in feite minder werkloos. De WW-uitkering zal daarom lager worden. Hoeveel hangt af van het aantal uren dat je weer gaat werken. Voor de wet word je als werkloos beschouwd, zolang je ten minste vijf […]

WW: verwijtbaar werkloos

januari 5, 2013
Wanneer ben ik verwijtbaar werkloos? Je bent verwijtbaar werkloos wanneer je je zodanig hebt gedragen dat je kon weten dat je ontslagen zou worden (bijvoorbeeld als je van de werkgever hebt gestolen). Of wanneer je zelf ontslag hebt genomen, of het initiatief nam tot ontslag terwijl je nog in dienst kon blijven. Beëindigingsvoorstel en ontslag […]

WW: gronden uitsluiting

januari 5, 2013
Op welke gronden kan ik uitgesloten worden van de Werkloosheidswet (WW)? Als je verzekerd bent voor de WW en werkloos raakt (minimaal vijf uur), maar beschikbaar bent voor arbeid en minimaal aan de wekeneis voldoet (26 van de laatste 36 weken gewerkt), heb je in principe recht op WW. Dat recht ontstaat echter niet, of […]

WW: vergoeding vrijwilligerswerk

januari 5, 2013
Mag ik een onkostenvergoeding krijgen voor mijn vrijwilligerswerk, terwijl ik een WW-uitkering ontvang van het UWV? Soms krijgt je een onkostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk. De maximale onkostenvergoeding is € 150 per maand. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld. Krijgt je niet meer dan € 150 per maand en € 1.500 […]

WW: onbetaald vrijwilligerswerk

januari 5, 2013
Mag ik (onbetaald) vrijwilligerswerk doen als ik een WW-uitkering ontvang? Wie onbetaald werk gaat doen, moet zich aan dezelfde regels houden als daarvoor. Dat wil zeggen dat hij zijn baan moet beëindigen als hij een betaalde baan kan krijgen of een re-integratietraject gaat volgen. Dit betekent dat hij in principe naar betaald werk moet blijven […]