Nulurencontract

A
 • Arbeidsovereenkomst en arbeidsduur als afroepkracht
  Wanneer heb ik als afroepkracht een arbeidsovereenkomst en voor hoeveel uur? Als je als afroepkracht geen arbeidscontract op papier hebt, bestaat er toch de mogelijkheid dat er van een arbeidsovereenkomst sprake is. Er wordt aangenomen (‘vermoed’) dat je een arbeidsovereenkomst hebt als je in drie maanden iedere week, of minstens twintig uur per maand, hebt […]
M
 • Minimaal 3 uur loon bij oproep
  Uit de wet (art. 7:628a BW) en de rechtspraak blijkt dat een oproepkracht soms recht heeft op minimaal 3 uur loon. Ook al wordt hij voor minder dan 3 uur opgeroepen. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan tenminste één van de volgende twee voorwaarden: De werknemer heeft een contract voor minder dan 15 uur per […]
N
 • Nieuwe rechten voor flexwerkers, wist jij dat?
  Tegenwoordig zijn steeds meer mensen flexwerkers. Je bent flexwerker als je een tijdelijk contract hebt. Hieronder valt ook een oproep- en nul-urencontract of een uitzendcontract. Om het verschil tussen flexwerkers en vaste werknemers minder groot te maken is de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. Deze nieuwe wet biedt flexwerkers meer rechten. Wij vroegen […]
 • Nul-uren contract
  Wat is een nul-uren contract? Een nul-uren contract is een arbeidscontract waarin de verhoudingen tussen je werkgever en jou schriftelijk zijn vastgelegd. Je hebt geen recht op een gegarandeerd loon. Werk je in een bepaalde week niet, dan hoeft je werkgever je ook geen loon te betalen. Uitzondering Als je meer dan 3 maanden min of meer vast […]
 • Nulurencontract en ziekte
  Als je ziek wordt en een nulurencontract hebt, heb je soms recht op loondoorbetaling door je werkgever. Ziek tijdens oproepperiode Als je ziek wordt tijdens een oproepperiode krijg je ten minste 70% (bij CAO kan dit percentage hoger zijn) van jouw loon en ten minste het voor jou geldende wettelijk minimumloon voor de periode dat […]
O
 • Oproepcontract
  Een oproepcontract is een overeenkomst waarbij jij als oproepkracht betaald werk verricht op afroep van je werkgever. Het oproepcontract wordt ook wel een afroepcontract, hulpcontract, nul-urencontract of min/max-contract genoemd. Bij een min/max-contract kom je een vast aantal uren overeen dat je in ieder geval moet werken. Daarboven kun je tot een vastgesteld maximum worden opgeroepen. Bij […]