Wat is een werkgeversverklaring?

Een werkgeversverklaring is een formulier dat door je werkgever wordt ingevuld en ondertekend. Jouw werkgever kan je een werkgeversverklaring geven als je een vast contract hebt. Heb je een tijdelijk contract, dan kan jouw werkgever een intentieverklaring opstellen waarin hij verklaart dat het zijn intentie is om je na afloop van het tijdelijke contract een vast contract aan te bieden.

Geen rechten naar de werkgever toe

Let op: aan een werkgeversverklaring die is afgegeven ter verkrijging van een hypotheek kunnen geen rechten ontleend worden. Zo’n werkgeversverklaring is dan opgesteld voor een extern doel, namelijk het verkrijgen van hypotheek. De werknemer kan dus niet zeggen dat hij op basis van deze verklaring recht heeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.