Wat is een verworven recht?

Als je als werknemer gedurende langere tijd een bepaald recht hebt gehad ten op zichten van je werkgever (bijvoorbeeld een vaste roostervrije dag of privégebruik van de bedrijfsauto), kan sprake zijn van een ‘verworven recht’. Doordat je ervan uit mocht gaan dat het een blijvend recht was, is het recht als het ware onderdeel geworden van je arbeidsovereenkomst. De werkgever kan hier niet zomaar van afwijken, ook al staat het recht nergens uitdrukkelijk op papier.

Wanneer is sprake van een verworven recht?

Dit is erg moeilijk te zeggen omdat een duidelijke definitie van een ‘verworven recht’ niet is te vinden in de rechtspraak of literatuur. Ook over de vraag na hoeveel tijd of hoeveel keer (bijv. bij een periodieke bonus) sprake is van een verworven recht bestaat veel discussie. Geen sprake van een verworven recht is er als de werkgever vooraf duidelijk heeft aangegeven dat het om een tijdelijk recht zou gaan (bijv. een tijdelijke contracturenvermindering om stage te lopen).

Wat te doen als de werkgever een recht wil afnemen?

Laat je als werknemer niet weerhouden door de onduidelijkheid in de rechtspraak en literatuur maar doe een beroep op het verworven recht, zodra je werkgever tegen je wens afwijkt van een recht/mogelijkheid die je langere tijd of meerdere keren hebt gehad. Neem vervolgens contact op met een jurist (bijvoorbeeld van de vakbond) om advies in te winnen.