Wat is het SV-loon?

SV betekent sociale verzekeringen. SV-loon is het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend en waarop de uitkeringen worden gebaseerd. Alle vaste onderdelen van het loon tellen mee. Bijvoorbeeld: vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 13de maand, ploegentoeslag. Spaarloon en pensioenpremie tellen niét mee. Onder sociale verzekeringen vallen: (1) de volksverzekeringen; (2) de werknemersverzekeringen.

Volksverzekeringen

Onder volksverzekeringen wordt verstaan: Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Algemene nabestaandewet (ANW), Algemene Kinderbijslagwet. Om aanspraak te kunnen maken op deze verzekeringen is het voldoende dat je in Nederland woont.

Werknemersverzekeringen

Onder werknemersverzekeringen wordt verstaan: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (Zw). Deze verzekeringen gelden alleen voor werknemers.