Wanneer je een klacht hebt over een arbo-arts of de arbodienst moet je deze eerst indienen bij de arbodienst zelf. Alle arbodiensten hanteren dezelfde klachtenregeling. Wanneer je vindt dat dit niet voldoende resultaat oplevert, kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Arbodiensten:

Geschillencommissie Arbodiensten
Postbus 90154
5000 LG Tilburg
Tel: 013-5944123
 Of via www.klachtregeling.nl

De klacht wordt alleen in behandeling genomen wanneer je al een klacht hebt ingediend bij de arbodienst zelf. Het indienen van de klacht moet gebeuren binnen 1 maand nadat je de interne klachtenprocedure hebt doorlopen. Er kan een klacht worden ingediend over één of meer gedragingen van een arbodienst of een werknemer van een arbodienst. Die gedragingen kunnen jegens jou onbehoorlijk zijn of jou in je gerechtvaardige belangen treffen. Uitgezonderd zijn gedragingen die verband houden met het medisch oordeel of het medisch handelen van de bedrijfsarts, deze klachten kan de Geschillencommissie niet in behandeling nemen.