Hoe en waar kan ik een AOW-uitkering aanvragen?

Iedereen die staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) krijgt ongeveer zes maanden vóór het bereiken van de AOW-leeftijd een aanvraagformulier AOW toegestuurd. Dat formulier moet je zo’n drie maanden van tevoren ingevuld terugsturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in de regio. Een aanvraagformulier is daar ook eventueel op te halen. Bij het indienen van een aanvraag kan de SVB om een identificatiebewijs vragen; dat gebeurt zeker als je niet in de GBA voorkomt of een correspondentieadres gebruikt.

Ook is het mogelijk om online via www.svb.nl de AOW-uitkering aan te vragen. Hiervoor moet je een DigiD gebruikersnaam en een wachtwoord hebben.

Vanaf wanneer gaat mijn AOW-pensioen uitkering in?

Je kunt op de website van de rijksoverheid berekenen vanaf wanneer jij in aanmerking komt voor een AOW-uitkering.
Het AOW-pensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin je 65 jaar wordt. Het pensioen wordt uitbetaald door de SVB; naar keuze via de bank, de giro of via een gemachtigde (bijvoorbeeld zoon of dochter).